Z miasta Łodzi / From The City of Lodz

1
1a
1aa
1ab
1abb
1abc
1ac
1acd
1ace
1acf
1ad
1ade
1adf
1adff
1adi
1adj
1adk
1adkk
1ae
1aee
1af
1afb
1afd
1aff
1ag
1agg
1ah
1ahh
1aia
1aii
1ak
1ba
1baa
1bc
1bd
1bdd
1bee
1bf
1bff
1bh
1bhh
1bi
1bii
1bk
1bkb
1c
1ca
1cab
1cabb
1cb
1cbb
1cbd
1cbee
1df
1dh
1dha
1dhh

ikonka-obrazki57

„Z filozoficznego punktu widzenia, jednym z zadań dynamicznie rozwijającej się współcześnie fotografii dokumentalnej (czy też, jak być może należałoby ją nazwać „testymonialnej”, dającej świadectwo) jest właśnie nieustanne świadczenie o tej nieskończenie bogatej banalności: różnorodności oraz wzajemnej odmienności jednostek tworzących ludzką wspólnotę, wielorakość ich zachowań, doświadczeń i sposobów bycia. Zadanie to podejmują również fotografowie najmłodszego pokolenia, zaczynający dopiero dokumentować i „archiwizować” rzeczywistość.

Można by tu przywołać wiele przykładów; ograniczę się jedynie do absolwenta łódzkiej ASP Bartosza Łukaszonka i jego cyklów „portretów społecznych”: „Ludzie” (2003) oraz „Z miasta Łodzi” (2005-6). Operując charakterystyczną dla fotografii społecznej zasadą seryjności oraz powtarzalności ujęcia, zdjęcia te eksponują przeciętność, banalność, ale i każdorazową odmienność ukazywanych osób. Poprzez stereotypowe atrybuty ekonomiczno-społecznego statusu portretowanych oraz przybierane przez nich „przed aparatem” pozy (zdradzające kulturowe konwencje, w jakich żyją i społeczne role, jakie odgrywają) dyskretnie przebija w nich każdorazowa „dziwność” jednostkowych ludzi. Jest ona trudno uchwytnym znamieniem, które ostatecznie przyciąga uwagę i zaciekawia w tych pozornie „nijakich” zdjęciach.”

Tomasz Załuski „Fotografia jako prezentacja jednostki i wspólnoty”, w: „Format” nr 54, 2008, s. 11