Piątek / Friday

k 01
k27
k26
k25
k24
k23
k22
k21
k20
k19
k18
k17
k16
k15
k14
k13
k12
k11
k10
k09
ikonka-obrazki20
Projekt „Piątek w centrum uwagi” jest wyjątkowym przedsięwzięciem dokumentalnym w skali kraju. Nawiązuje do tradycji dokumentu i jest na wskroś nowoczesny. Każdy z piętnaścioro artystów i artystek wykonał własny projekt poświęcony gminie Piątek, nie znając prac pozostałych artystów. Powstało kilkaset prac, z których do wystawy zostało zakwalifikowanych 120 zdjęć. Projekt realizowany był przy współpracy z lokalną społecznością i władzami Gminy Piątek. Celem projektu jest dokonanie fotograficznego zapisu, aktualnego stanu rzeczywistości (tu i teraz) w niewielkiej miejscowości, która swoją przeciętnością może stać się punktem odniesienia na zasadzie pars pro toto. Gmina i wieś Piątek nie wyróżniają się niczym spośród tysiąca podobnych sobie na terenie całego kraju. Los chciał, że geometryczny środek Polski znajduje się właśnie w Piątku. Zaświadcza o tym stosowny obelisk z tablicą informacyjną umieszczone w rynku. Zwieńczenie projektu stanowiły dwie wystawy: wystawa fotograficzna w Piątku i w Centrum Sztuki Patio podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi.

„Serię portretów społecznych, eksponujących przeciętność, typowość, banalność, ale i każdorazową odmienność ukazywanych osób zrealizował Bartosz Łukaszonek. Jego zdjęcia, wykorzystując powtarzalność i aprioryczne ramy kompozycyjne pozwalają dostrzec atrybuty ekonomiczno-społecznego statusu portretowanych. Widać też, w jaki sposób ludzie ci chcą być postrzegani i sami niejako przekształcają się w fotograficzny wizerunek przed obiektywem aparatu; innymi słowy, przybierane przez ludzi pozy częstokroć zdradzają kulturowe konwencje, w jakich żyją i społeczne role, jakie odgrywają.”

Tomasz Załuski „W środku Polski, czyli gdzie? ”, w: „Piątek w centrum uwagi”, katalog wystawy towarzyszącej 6. Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi, 2007