Ludzie / People

1
1a
1aa
1aaa
1ab
1abb
1ac
1acc
1ad
1add
1ae
1aee
1af
1aff
1ag
1b
1bcc
1bdd
1be
1bee
1bf
1cc
1ccc
1dd
1e
1ee
1ff
1h
ikonka-obrazki29
„Ludzie” to pierwszy cykl fotograficzny którym autor wpisuje się w bogatą tradycję „portretu społecznego”. Sfotografowane osoby to zarówno nieznajomi spotkani podczas spacerów w Łodzi i Kaliszu, jak i bliskie osoby z rodziny, osiedla, szkoły. Portrety, sposobem kadrowania i zastosowaniem czarno-białego negatywu, przywodzą na myśl cykl „In the American West” Richarda Avedona. Doświadczenie z tej pierwszej dokumentacji wykonanej aparatem małoobrazkowym zostało rozwinięte w dojrzalszej formie i za pomocą dokładniejszych narzędzi fotograficznych. Trzy następne cykle „Z miasta Łodzi”, „Piątek” oraz „Artyści” zostały wykonane aparatem średnioformatowym, na barwnych negatywach 6×6 cm. Portretowane osoby zostały ukazane w całości.