Druki / Prints

w01
w02
w03
w04
w05
w06
w07
w09
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
w53
w54
w55
w56
w57
w58
w59
w60
w61
w62
w63
w64
w65
w66
w67
w068
w69
w70
w71
w72
w73
ikonka-obrazki72
Katalogi zaprojektowane w latach 2009-16 do wystaw prezentowanych w Galerii w Hallu. W ciągu 7 lat powstało ponad 50 katalogów o spójnej formie spełniającej rolę identyfikacji galerii. Przy założeniu stałego formatu druków (20×20 cm), elementem wyróżniającym każdą kolejną publikację była okładka. Media i techniki plastyczne stosowane przez prezentowanych w galerii artystów były interpretowane, cytowane i kadrowane w taki sposób aby finalnie tworzyły nową jakość na okładce katalogu. Łukaszonek zaprojektował serię katalogów z użyciem elementów typograficznych, a także obrazów fotograficznych oraz wykorzystując strukturę i jakość grafiki warsztatowej. Różnorodność oraz wybór wielu konwencji projektowych stanowiły podstawę założeń serii wydawniczej a w rezultacie stały się siłą wyróżniającą katalogi. Z czasem w publikacjach zmianie podlegał skład tekstu, układ reprodukowanych prac, dzieląc projekty na bardziej eksperymentalne oraz na te wymuszające oszczędne i subtelne traktowanie typografii i niezadrukowanej powierzchni papieru. W ten sposób inny charakter projektowy miały wydawnictwa prezentujące współczesną ilustracje, a inny publikacje z czarno-białą fotografią. Efekt końcowy w postaci gotowego wydawnictwa stanowił „niespodziankę” dla autora wystawy.